Marketing wewnętrzny | AGENCJA MARKETINGOWA MOMA

Marketing wewnętrzny

Marketing wewnętrzny

Planowanie strategiczne powinno uwzględniać wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa – nie tylko relacje przedsiębiorstwo-klient. Planując działania marketingowe bardzo często zapomina się o włączeniu w proces pracowników firmy, co sprawia, że kapitał ludzki jest najbardziej niedocenianym i niewykorzystanym kanałem komunikacji marketingowej.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy z klientami w różnych branżach wiemy, jak zaangażować pracowników, by stali się ambasadorami marki oraz źródłem innowacji.

Podstawowe obszary pracy MOMA w zakresie marketingu wewnętrznego:

  • przeprowadzenie audytu marketingowego w różnych działach przedsiębiorstwa – identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, poszukiwanie potencjału i zagrożeń
  • audyt – tajemniczy klient
  • przeprowadzenie audytu potrzeb szkoleniowych
  • budowanie zespołów i szkolenia
  • optymalizacja procesów obsługi klienta
  • budowanie strategii antykryzysowych
  • wsparcie innych potrzeb i problemów np. zmiany przekonań

Zapraszamy do współpracy!