motyw_home

Employer Branding

MOMA agencja marketing

Employer branding

ParallaxBg

Rynek pracownika? Wiemy! Trudności z pozyskaniem osób do pracy? Znamy to! Niemożność pozyskania pracownika? Nic podobnego! Mamy na to swoje sposoby 🙂

Budowanie wizerunku pracodawcy to jeden z głównych trendów w obszarze humam resources.

Działania związane z budowaniem marki pracodawcy (employer branding) mają wiele przyczyn, jednak przede wszystkim to zwiększona rotacja i niedobór kandydatów o pożądanych kompetencjach. Bywa, że realizacja strategii i działań z obszaru employer branding to jedyna deska ratunku.

Strategia employer brandingowa

Opracowujemy strategie employer brandingowe i realizujemy ich zapisy, mając na uwadze zarówno wizerunek naszych klientów, jak i faktyczne zadowolenie pracowników. Tylko takie zestawienie gwarantuje sukces. I przekłada się na pozyskanie pracowników.

Planowanie strategiczne powinno uwzględniać wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Planując działania marketingowe bardzo często zapomina się o włączeniu w proces pracowników firmy, co sprawia, że kapitał ludzki jest najbardziej niedocenianym i niewykorzystanym kanałem komunikacji marketingowej.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy z klientami w różnych branżach wiemy, jak zaangażować pracowników, by stali się ambasadorami marki oraz źródłem innowacji.

Audyt
Szkolenia
Opytmalizacja
Wsparcie

Strategia EB to dokument, w którym określamy plan działania oparty o analizę SWOT, uwzględniający Employee Value Proposition (czyli unikalną wartość, jaką daje pracodawca):

 • przeprowadzenie audytu marketingowego w różnych działach przedsiębiorstwa – identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, poszukiwanie potencjału i zagrożeń,
 • audyt – tajemniczy klient,
 • przeprowadzenie audytu potrzeb szkoleniowych,
 • budowanie zespołów i szkolenia,
 • optymalizacja procesów obsługi klienta,
 • budowanie strategii antykryzysowych,
 • wsparcie innych potrzeb i problemów np. zmiany przekonań.

Wypróbuj nas! 

Strategia EB pozwala na:

 • odpowiednie pozycjonowanie i zdefiniowanie Employee Value Proposition,
 • dotarcie z komunikatem do założonych grup docelowych,
 • działanie zgodnie z planem i możliwość planowania budżetów,
 • optymalizację działań i kosztów.

Chcesz sprawdzić, jak to robimy? Zajrzyj do PORTFOLIO.

Aspekt logo
logo MOMA pion