Grupa NDG logo

Brand with a personal touch. Because it’s all about people.

Działania wizerunkowe i employer branding dla Grupy NDG Od marca 2016 roku pełnimy w Grupie NDG rolę zewnętrznego działu marketingu.

Opracowując strategie marketingowe na kolejne lata (2016 - 2020) uczestniczymy w rozwoju marki, dziś już rozpoznawalnej w branży. W ramach współpracy przeprowadziliśmy rebranding, wdrożyliśmy nową strategię komunikacji marki, tworząc Grupę NDG (parasol nad markami NDG Medical i NDG Sales Force).
 Na podstawie opracowanej strategii powstała strona internetowa.

Dzisiaj prowadzimy regularne działania, budujące siłę marki, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji
. Utworzyliśmy i prowadzimy kanały komunikacji firmy z kilkuset pracowanikami (także z wykorzystaniem narzędzi marekting automation), a także dbamy o ich pozytywne doświadczenia w toku współpracy z Grupą NDG.

W 2017 roku przeprowadziliśmy badania 
i opracowaliśmy pierwszy raport dotyczący wizerunku outsourcingu sił sprzedaży w Polsce oraz prowadziliśmy szeroko zakrojoną kampanię PR, której pozytywny odbiór bezpośrednio
przełożył się na wyniki firmy. Wiosną 2019 roku ukazał się drugi raport.

W 2021 roku stworzyliśmy kolejne opracowanie dostępne online: https://raport2021.ndg.com.pl/raportNDG, dotyczące sytuacji przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych na rynku pracy w dobie COVID-19.

logo MOMA pion