motyw_home

Miasto Bytom

MOMA agencja marketing
Bytom Od Nowa

BYTOModNOWA

Na zlecenie miasta Bytom opracowaliśmy podręcznik promocji rewitalizacji. Zgodnie z naszym zwyczajem podeszliśmy do tematu strategicznie, traktując rewitalizację jak produkt, a program Bytom odNowa jako markę. Przeprowadziliśmy badania, przeanalizowaliśmy wszystkie programy rewitalizacyjne, planowane do wdrożenia przez miasto i opracowaliśmy stategię komunikacji i promocji, zawierającej działania skierowane do wyszczególnionych w wytycznych grup docelowych (mieszkańców,turystów i przedsiębiorców). Opracowanie zawiera m.in. wytyczne do realizacji działań promocyjnych dla wykonawców kompleksowej rewitalizacji miasta Bytom oraz innych miast w Polsce, objętych rewitalizacją.

logo MOMA pion